koszyk
Start Regulamin

Regulamin

I. Definicje.

Sprzedawca– Firma Qualit Agnieszka Łagoda z siedzibą w Garbach 62-020 przy ulicy Migdałowej 21/1 wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 281-000-12-22, REGON 301025872.
Sklep– należący do sprzedawcy serwis internetowy prowadzony pod adresem www.qualit.pl .
Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
Konsument– osoba fizyczna, która zawiera ze sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę.
Produkt– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży– zawarta między sprzedawcą a klientem umowa sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu.
Koszyk– miejsce, w którym widoczne są wybrane w procesie zakupu produkty przez klienta.
Zamówienie– oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające: rodzaj i ilość produktów, sposób dostawy, rodzaj płatności, dane klienta- zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży
Konto– miejsce, w którym w sklepie gromadzone są dane klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

II. Informacje ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży produktów wolnych od wad.
2. Aby przeglądać asortyment sklepu nie jest wymaganie zakładanie konta.
3. Aby złożyć zamówienie w sklepie niezbędne jest albo założenie konta albo podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
4.Aby założyć konto niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu a w przypadku firmy numer NIP.
5. Logowanie się na konto wymaga podania loginu i hasła, które klient sam określa w procesie zakładania konta.
6. W każdej chwili klient ma możliwość usunięcia konta bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
7. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek Vat 23%) w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.
8. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt i cena za dostawę, o których klient jest informowany na stronie sklepu w procesie zakupu towaru.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie klient akceptuje treść tego regulaminu.
2. Aby złożyć zamówienie należy zalogować się do sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z opcji zamówienia bez rejestracji, wybrać produkt i kliknąć przycisk”dodaj do koszyka”.
Kolejnym krokiem jest wybór jednej z podanych opcji dostawy i kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”. Następnie należy opłacić zamówienie.
3. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
5. Zawarcie umowy z klientem następuje w chwili złożenia zamówienia.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się klienta ze sklepem są:
– telefon +48 697 885 382
– e-mail biuro@qualit.pl lub agnieszka.lagoda@qualit.pl
– adres korespondencyjny- Qualit Agnieszka Łagoda, ul. Migdałowa 21/1, 62-020 Garby

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.

1. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy na terenie Polski spośród poniżej wymienionych:
– przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy Inpost 0-30 kg:
przedpłata- 17,00 zł
pobranie- 21,00 zł

-paczkomaty Inpost 0-25 kg
przedpłata- 15,00 zł

-odbiór osobisty
przedpłata – 0,00 zł
zapłata przy odbiorze – 0,00 zł

2. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: 62-020 Garby, ul. Migdałowa 21/1 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru za pośrednictwem maila biuro@qualit.pl albo telefonicznie pod numerem 697885382.
3. Koszty wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie mailowo lub telefonicznie. Istnieje możliwość płatności PayPal po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze sprzedawcą.
4. Przy zamówieniach powyżej 300,00 zł koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
5. Wysyłka zamówienia płatnego za pobraniem następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia, chyba że zamówienie dotyczyło przedmiotów znakowanych indywidualnie na prośbę klienta, np. zaproszeń na sesje fotograficzne czy naklejek. Wtedy termin dostawy ustalany jest indywidualnie.
6. Wysyłka zamówienia płatnego przelewem realizowana jest w momencie zaksięgowania wpłaty klienta na koncie sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
7. Przy wyborze metody płatności przelewem opłaty należy dokonać na konto bankowe Idea Bank 97 1950 0001 2006 0354 9225 0002 podając w tytule przelewu numer zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy.

1. Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@qualit.pl.
3. Klient w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia do zwrotu towaru na adres:
Qualit Agnieszka Łagoda
ul. Migdałowa 21/1
62-020 Garby
4. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
5. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania towaru od klienta z przyczyn odstąpienia od umowy do zwrotu poniesionych przez niego kosztów zakupu z wyjątkiem kosztu transportu. Zwrot ten możliwy jest tylko w przypadku stwierdzenia otrzymania towaru w stanie takim samym jak został wysłany do klienta.
6. Kupującemu zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (czyli np. zaproszenia na sesje z indywidualnym nadrukiem lub logo, naklejki wykonane według projektu klienta, itp.)

VI. Reklamacja.

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru wolnego od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji.
3. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres: biuro@qualit.pl.
4. W reklamacji powinien się znaleźć opis i zdjęcia wady, okoliczności i czas jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację oraz żądania klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisma. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie należy uznać, że żądanie klienta zostało uznane za uzasadnione.
6. Towar zwracany w procesie reklamacyjnym należy odesłać na adres:
Qualit Agnieszka Łagoda
ul. Migdałowa 21/1
62-020 Garby

VII. Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu
cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ul. Kórnicka 198/6
62-020 Zalasewo
Realizacja montownia.com